Detalii proiect Eco-Bordei

Titlul proiectului: „Dezvoltarea şi introducerea în producţie a produsului eco-bordei”, acronim ECO-BORDEI, în baza contractului de finanţare nr. 122/16.09.2016, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare pentru Programul Operational Competitivitate Axa 1, Cod competiţie: POC-A1-A1.2.1-C-2015, Tip proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up şi spin-off.

Valoarea totală a proiectului este de 1.005.981,90 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 835.882,11 lei (din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 710.499,79 lei şi valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 125.382,32 lei), valoarea cofinanţării beneficiarului este de 92.875,79 lei şi valoare ne-eligibilă 77.224,00 lei.
Proiectul va fi implementat în localitatea Peciu Nou, Str. Principală nr. 165, cam. 2, jud. Timiş, pe o durată de 24 luni, în perioada 16.09.2016-15.09.2018.

Obiectivul principal al proiectului este punerea pe piaţă în doi ani de zile a unor case eficiente energetic (consum total specific maxim 90 kWh/mp/an) la un preţ cu minimum 30% mai ieftin decât alternativele din piaţă.

Obiectivele secundare ale proiectului sunt:

1. Scăderea cu minimum 50% a emisiilor de CO2 generate în urma proceselor de construcţie a unei case de o anumită suprafaţă prin reducerea semnificativă a aportului de ciment folosit şi a energiei consumate pentru întreţinerea (încălzirea şi răcirea) locuinţei.

2. Creşterea semnificativă a suprafeţei acoperite cu covor vegetal din zonele de locuinţe.

3. Îmbunătăţirea condiţiilor de trai a persoanelor cu posibilităţi financiare mai reduse, prin posibilitatea de a achiziţiona locuinţe moderne, considerabil mai ieftine decât oferta de pe piaţă, eficiente energetic, a căror costuri de finanţare pot fi acoperite în mare parte prin economia de energie realizată comparativ cu case de aceeaşi valoare şi suprafaţă.

Rezultate previzionate: în urma implementării proiectului, beneficiarul va deţine toate cunoştinţele, echipamentele şi personalul necesare pentru construcţia caselor de tip Eco-bordei.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Detalii suplimentare se pot obţine de la:
S.C. ECO LIVING PROJECT S.R.L.

Persoane de contact:

Andrei-Ovidiu Basarabă
Funcţie: Administrator

Florin-Cătălin Miron
Funcţie: Director de proiect

Daniel-Dumitru Amariei
Funcţie: Manager de Proiect

Tel: 0748.204.324; E-mail: andrei.basaraba@rosenc.ro